• "Exquisite TAJ MAHAL"
  • "Beautiful Amer Fort, Jaipur"
  • "Humayun's Tomb, New Delhi"
  • "Golden Temple, Amritsar"

Packages

  • 4 Dham Yatra - 11 nights/12 days

  • Route - Delhi - Rishikesh - Barkot (Yomnotri) - Uttarkashi - Gangotri - Gauri Kund - Kedarnath - Joshimath - Badrinath - Haridwar - Delhi

  • 2 Dham Yatra - 6 nights/7 days

  • Route - Delhi - Rishikesh - Gauri Kund/Phata/Guptkashi - Kedarnath - Joshimath - Badrinath - Haridwar - Delhi